Planering

 

Detta inslag är taget från http://harryda.ip-only.se/2016/12/30/byggstatus-i-harryda-kommun/

Efter vissa förseningar och lägre antal beställningar än önskat har försäljningen i Härryda Bua nu avslutats. Byggbeslut har tagits och vi befinner oss för närvarande i projekteringsfasen. Det innebär att vi just nu kartlägger hela området och ritar ut var fibernätet ska gå samt planerar sträckorna vi behöver gräva. Vi har också utsett en entreprenör som kan leverera den kvalitet på fibernätet som vi kräver.

För att kunna ansluta Härryda Bua till vårt rikstäckande fibernät måste vi gräva långa sträckor. Därför behöver vi även ansöka om ett stort antal markavtal och grävtillstånd från både privata och kommunala markägare. Så snart vi har alla tillstånd och avtal som vi behöver för att kunna gräva börjar vi bygga ut fibernätet. Beräkningen är att Härryda Buas nya fibernät ska vara klart under 2017, förutsatt att det blir en tjälfri vinter och markavtalen godkänns utan fördröjningar.

Här befinner vi oss:

 

//David