Infomöte markavtal med byNet 10/2-16

Möte med byNet 10/2 Sörtorpagården.

1

Närvarande från byNet Tobias Olsson och Daniel Liljeklev.

Närvarande från bua-fiber mm Niklas Trygg, Tomas Mellgren, Bengt Johansson, Fredrik Olofsson, Tony Ekström, Tord Axelsson & David Odbro.

Alla drog en presentation om sig själva och hur de kan hjälpa till.

 

I dagsläget har 188st skrivit på avtalet + 1 företag.

2

Denna karta kan alla titta på, ligger under fliken område här på hemsidan.

Daniel pratar om engagemang, om att fler måste hjälpa till att försöka få fler att skriva på avtalet så vi kommer upp i 220.

Gruppen pratar om hur vi ska få upp antalet påskrivna avtal, det beslutas att Daniel, David & Peter ska skriva ett brev som kommer gå ut till invånare som ej har skrivit på avtalet. Vi kommer att få en mall av byNet och anpassa denna till vårt område. Detta brev kommer att skickas ut i slutet av V.7
Vi talar åter igen om grävning på egen tomt kan vara ett hinder, vi kommer att lägga upp ett formulär här på hemsidan inom kort där man fyller sina uppgifter, efter det kommer du bli kontaktad eller ett grupp pris tas fram. Mer om detta kommer inom kort.
Vi delar även in området efter följande:
Tomas Mellgren får ett område runt hans hus och söder ut.
Tord Axelsson får ett område runt hans hus och norr ut.
Fredrik Olofsson får område Bua-Södra.
Bengt Johansson får Huvdaby.
David Odbro får Stora Bugärde.
Niklas Trygg + Kjell Alexandersson + Peter Aspegren får Rundvägen ner (söder) till områdets slut.

Dessa indelningar kommer gälla för att värva ny medlemmar och även markavtal.

 

Det verkar som Iponly kommer att komma med stamledningen från Eskilsby!

3

Nedan följer en bildserie som visades under mötet:

4

5

All kanalisation är 16/12 slang, vid vissa undantagsfall kan mindre användas.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I detta område finns nedgrävd kanalisation detta ska även finnas på Hammarvägen vilket byNet ska kolla upp.

19

Vi har även fått en karta på första utkastet av fiber nätverket. Denna kommer några personer kunna ändra och förslå ändringar. Vill någon ha en närmare titt så maila David (kontakt uppgifter finns under kategorin föreningen här på hemsidan) så skickar jag en bild på ett önskat område.

20

 

Mvh David Odbro