Medlemsansökan

Ansök medlemskap i Bua Fiber ekonomisk förening

Läs igenom detta inlägg som förklarar kostnaderna i stadgarna: Inlägg

Detta är vår nya ansökan, de som redan har fått en faktura via mailen är redan anmälda.
Företag med org. nummer anger 00xxxxxx-xxxx