Kostnad att bli medlem

Sedlar

Hej,

Det ska vara oklart vad det i slut ändan kommer att kosta enl stadgarna.
Jag försöker reda ut paragraferna.

Avgifter:

1. Medlemsavgift   § 7.1 Medlemsavgift
Medlemsavgiften i stadgarna är satta till max 500kr.
Medlemsavgiften är i år 100kr och troligen flera år framöver.

2. Insats     § 6 Insatser
Vi har satt maxbeloppet till 20000kr, blir den TOTALA kostnaden mer kommer det inte att bli fiber.

3. Anslutningsavgift     § 7.2 Anslutningsavgift
Denna finns till för att uppfylla skatte tekniska regler, låt säga att att vi får ett pris / hushåll på 18000kr. 16500kr går som insats och 1500kr går som anslutnings avgift alltså totalt 18000kr.

4. Byanätsavgift      § 7.3 Byanätsavgift
Denna avgift kommer bara att tas ut om vi medlemmar beslutar om vi ska behålla vårt nät.
Om vi beslutar att behålla nätet måste vi ha en service partner som rycker ut om något går sönder.
Kostnad vanligtvis 50kr/månad.

Medlemskap

Att bli medlem i Bua Fiber ekonomisk förening innebär att du binder dig till följande:

1. Att du betalar medlemsavgiften på 100kr år1. År2 100kr.

2. Att du betalar en instats på 100kr

3. Du får rösträtt i stämman som ska hållas i vår. Där det ska röstas om vi kan godkänna priset styrelsen har fått fram & om vi ska behålla nätet eller sälja.

 

Låt nu säga att vi som medlemmar röstar fram ett pris som är under 20000kr så kommer du inte vara tvingad att ta erbjudandet.

Du kan välja att gå ur föreningen år 2 genom att skriftligen ansöka om utträde 3 månader innan år 2 är slut. Då betalas insatsen på 100kr tillbaka till medlemmen.

 

//David