Styrelsen

Bua Fiber ekonomisk förening

Ordförande David Odbro
Intagsvägen 7
070 404 86 94
E-mail: david@bua-fiber.se
Kassör Tony Ekström
Rundvägen 1
073 045 82 91
Email:  ekstrom_tony@msn.com
Sekreterare Fredrik Olofsson
Solgången 1
070 369 93 23
Revisor Anders Kåbjörn
Intagsvägen 18
070 605 62 37
Revisorssuppleant Mats Nyberg
Styrelseledamot Nicklas Trygg
 Styrelseledamot Peter Aspegren
Lindåsensväg 9
073 339 63 09
 Valberedning Sven-Erik Lundmark
Genvägen 3
073 623 80 51