Författararkiv: David Odbro

Nytt anslutnings avtal

Hej,

Under mötet i måndags 16/11 uppdagades att avtalet inte riktigt var utformat på rätt sätt då vi medlemmar ska gräva på egen tomt.
Daniel (byNet) har nu reviderat avtalet och det kommer att börja skickas ut denna vecka (v47).
Du kan även att fylla i avtalet via Härryda stadsnäts hemsida. LÄNK vilket rekommenderas då dessa går direkt till Daniel ist för omväg via Uppsala.

OBS Alla påskrivna avtal via brev eller hemsidan är makulerade så ALLA måste göra detta igen.

Förtydligande är att varje enskild tomt ägare gräver på egen tomt, slang och fiber ingår i anslutnings priset. Var detta material hämtas kommer info om senare.

De som inte orkar vänta på avtalet kan ladda ner och kolla i förväg, skicka dock inte in ett ex av denna kopia, vänta på originalet eller använd härrydastadsnäts hemsida rekommenderas
Tänk även på att om närmsta grävningen till huset inte är det optimala stället att sätta medieomvandlaren inne i huset får man gräva runt huset till den optimala placeringen, även då ingår rör och fiber max 100m.
Om någon vill ha hjälp med var bästa stället är i huset, kontakta gärna någon i styrelsen tex David. Kontaktuppgifter hittas här: Länk 

//Styrelsen

Avtalet!

Ang mötet igår så uppdagades fel i avtalet som har gått ut till alla i området, detta granskas just nu av iP-only/byNets jurister. Mer info kommer inom snarast!

De vita kuverten

Nu har de äntligen börjat röra på sig, avtalen som har skickats ut ska vara underskrivna senast den 30/11!
Man kan även skriva på avtalet på Härryda Statsnäts hemsida: LÄNK

Man ska även vara medlem i vår förening, det kan man bli här: MEDLEMSANSÖKAN

Vi har även fått tillstånd att visa hur vi ligger till i ”realtid” (uppdateras några gg per vecka av byNet).
Titta på vår områdes karta och se om din beställning är tillagd: OMRÅDESKARTA

//David

Nu kör vi!!

fiber

Idag (Måndagen den 28/9) har styrelsen gått genom målen för fiberprojektet och samtidigt tagit del av kostnaderna för fastigheterna. I början räknades det in 245 fastigheter men då intresset var stort i Risbacka så togs även detta område med i beräkningarna och vi landade på ca 330 fastigheter.

Nu drar det verkligen igång, under dom kommande veckorna kommer alla adresser ”räknas” in och informeras och ev. markavtal tas in.

Mer info kommer framöver

Tyvärr så har vi långt ifrån anmälda medlemmar mot intresserade medlemmar, och här kanske ni kan trycka på lite om ni vet med er att era grannar har ett intresse.

Men vi kan njuta av bilden och mer av dessa kommer sättas upp framöver.

//Styrelsen

Fiber ökar

Nya data från PTS visar en stark utveckling på bredbandsmarknaden. . Tre faktorer har bidragit till att driva på den positiva utvecklingen:

En snabbare avveckling.
Samtidigt som höghastighetsanslutningar och kapacitetskrävande tjänster vinner terräng minskar också traditionella plattformar. Abonnemangen för såväl markbunden som satellitbaserad tv är nedåtgående, och uppgår nu sammantaget till under 1,2 miljoner stycken. Utvecklingen är snarlik för det kopparbaserade telenätet där kunderna blir allt färre.

En högre användning.
Allt fler saker kopplas upp. Antalet så kallade ”maskin-till-maskin” abonnemang har på årsbasis ökat med 20 procent och uppgår nu till över 6 miljoner. Mängden överförd data i mobilnäten är nu över 365 000 terabyte. Allt fler kapacitetskrävande tjänster levereras också över bredbandet.

En starkare efterfrågan.
Antalet abonnemang med snabba hastigheter både uppströms och nedströms på minst 100Mbit/s fortsätter att öka. Bredbandsabonnemang via fiber uppgick vid årsskiftet till 1,4 miljoner stycken, en ökning med nära 20 procent. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste formen av fast bredband

Full info på: https://www.youtube.com/watch?v=h2SqxEp5rMs&feature=youtu.be

fiberxdsl

Kostnad att bli medlem

Sedlar

Hej,

Det ska vara oklart vad det i slut ändan kommer att kosta enl stadgarna.
Jag försöker reda ut paragraferna.

Avgifter:

1. Medlemsavgift   § 7.1 Medlemsavgift
Medlemsavgiften i stadgarna är satta till max 500kr.
Medlemsavgiften är i år 100kr och troligen flera år framöver.

2. Insats     § 6 Insatser
Vi har satt maxbeloppet till 20000kr, blir den TOTALA kostnaden mer kommer det inte att bli fiber.

3. Anslutningsavgift     § 7.2 Anslutningsavgift
Denna finns till för att uppfylla skatte tekniska regler, låt säga att att vi får ett pris / hushåll på 18000kr. 16500kr går som insats och 1500kr går som anslutnings avgift alltså totalt 18000kr.

4. Byanätsavgift      § 7.3 Byanätsavgift
Denna avgift kommer bara att tas ut om vi medlemmar beslutar om vi ska behålla vårt nät.
Om vi beslutar att behålla nätet måste vi ha en service partner som rycker ut om något går sönder.
Kostnad vanligtvis 50kr/månad.

Medlemskap

Att bli medlem i Bua Fiber ekonomisk förening innebär att du binder dig till följande:

1. Att du betalar medlemsavgiften på 100kr år1. År2 100kr.

2. Att du betalar en instats på 100kr

3. Du får rösträtt i stämman som ska hållas i vår. Där det ska röstas om vi kan godkänna priset styrelsen har fått fram & om vi ska behålla nätet eller sälja.

 

Låt nu säga att vi som medlemmar röstar fram ett pris som är under 20000kr så kommer du inte vara tvingad att ta erbjudandet.

Du kan välja att gå ur föreningen år 2 genom att skriftligen ansöka om utträde 3 månader innan år 2 är slut. Då betalas insatsen på 100kr tillbaka till medlemmen.

 

//David

Medlemmar

Vi visar till höger hur många intresseanmälningar vi har (164 i nuläget) av dessa är det 74st som har tagit klivet till att bli medlemmar.

Vi i styrelsen känner att detta konstigt att vi har ”tappat” över 50%
Vi vet att det har varit strul med det förra formuläret.

Detta med att gå med i föreningen kostar 200kr av dessa får du tillbaka 100kr om DU inte väljer att skaffa fiber för det priset vi i styrelsen får fram.
Du får även rösträtt i stämman vi ska ha till våren.

Så gå nu in på Medlemsansökan och bli medlem i Bua Fiber ekonomisk förening.

//David

Vi har bytt ut A-förening mot visma förening

Vi började med en tjänst som heter A-förening vilken är gratis för föreningar.
Detta visade sig vara struligt, många mail kom inte fram bla.
Även så fanns inte någon bokföring på A-förening, så vi kände oss tvungna att byta ut detta.

Vi kollade runt en del på bokförings/medlems register, det finns många olika & alla kostar pengar.
Visma var en av få som erbjöd köp för ett engångs belopp, dom flesta vill ha en månads betalning.
Även är Visma ett välkänt program som många företag använder sig av, så hjälp finns att få.

Vi använde oss av ett formulär som gick via A-förening, nu har vi skapat ett på egenhand som finns HÄR, vi hoppas att detta ska funka bättre än det förra.

//David

Bli medlem i Bua Fiber

Hej,

Vi har nu öppnat upp en medlemsansökan på vår hemsida. LÄNK

För att bli medlem i vår förening måste man godkänna våra stadgar som finns att läsa här: LÄNK

Vi använder oss av a-förening.com för att hålla koll på alla uppgifter även vilka som betalar medlemsavgift mm

Ang medlemsavgift kommer ”fakturan” komma via mailen några dagar efter man har ansökt om medlemskap. Har man inte någon mail (finns vissa kvar 🙂 ) så kan man ringa David eller Tony för att få bankgiro nummer mm efter man fyllt i medlemsansökan.

// Styrelsen