månadsarkiv: juni 2015

Fiber ökar

Nya data från PTS visar en stark utveckling på bredbandsmarknaden. . Tre faktorer har bidragit till att driva på den positiva utvecklingen:

En snabbare avveckling.
Samtidigt som höghastighetsanslutningar och kapacitetskrävande tjänster vinner terräng minskar också traditionella plattformar. Abonnemangen för såväl markbunden som satellitbaserad tv är nedåtgående, och uppgår nu sammantaget till under 1,2 miljoner stycken. Utvecklingen är snarlik för det kopparbaserade telenätet där kunderna blir allt färre.

En högre användning.
Allt fler saker kopplas upp. Antalet så kallade ”maskin-till-maskin” abonnemang har på årsbasis ökat med 20 procent och uppgår nu till över 6 miljoner. Mängden överförd data i mobilnäten är nu över 365 000 terabyte. Allt fler kapacitetskrävande tjänster levereras också över bredbandet.

En starkare efterfrågan.
Antalet abonnemang med snabba hastigheter både uppströms och nedströms på minst 100Mbit/s fortsätter att öka. Bredbandsabonnemang via fiber uppgick vid årsskiftet till 1,4 miljoner stycken, en ökning med nära 20 procent. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste formen av fast bredband

Full info på: https://www.youtube.com/watch?v=h2SqxEp5rMs&feature=youtu.be

fiberxdsl