månadsarkiv: mars 2015

Kostnad att bli medlem

Sedlar

Hej,

Det ska vara oklart vad det i slut ändan kommer att kosta enl stadgarna.
Jag försöker reda ut paragraferna.

Avgifter:

1. Medlemsavgift   § 7.1 Medlemsavgift
Medlemsavgiften i stadgarna är satta till max 500kr.
Medlemsavgiften är i år 100kr och troligen flera år framöver.

2. Insats     § 6 Insatser
Vi har satt maxbeloppet till 20000kr, blir den TOTALA kostnaden mer kommer det inte att bli fiber.

3. Anslutningsavgift     § 7.2 Anslutningsavgift
Denna finns till för att uppfylla skatte tekniska regler, låt säga att att vi får ett pris / hushåll på 18000kr. 16500kr går som insats och 1500kr går som anslutnings avgift alltså totalt 18000kr.

4. Byanätsavgift      § 7.3 Byanätsavgift
Denna avgift kommer bara att tas ut om vi medlemmar beslutar om vi ska behålla vårt nät.
Om vi beslutar att behålla nätet måste vi ha en service partner som rycker ut om något går sönder.
Kostnad vanligtvis 50kr/månad.

Medlemskap

Att bli medlem i Bua Fiber ekonomisk förening innebär att du binder dig till följande:

1. Att du betalar medlemsavgiften på 100kr år1. År2 100kr.

2. Att du betalar en instats på 100kr

3. Du får rösträtt i stämman som ska hållas i vår. Där det ska röstas om vi kan godkänna priset styrelsen har fått fram & om vi ska behålla nätet eller sälja.

 

Låt nu säga att vi som medlemmar röstar fram ett pris som är under 20000kr så kommer du inte vara tvingad att ta erbjudandet.

Du kan välja att gå ur föreningen år 2 genom att skriftligen ansöka om utträde 3 månader innan år 2 är slut. Då betalas insatsen på 100kr tillbaka till medlemmen.

 

//David

Medlemmar

Vi visar till höger hur många intresseanmälningar vi har (164 i nuläget) av dessa är det 74st som har tagit klivet till att bli medlemmar.

Vi i styrelsen känner att detta konstigt att vi har ”tappat” över 50%
Vi vet att det har varit strul med det förra formuläret.

Detta med att gå med i föreningen kostar 200kr av dessa får du tillbaka 100kr om DU inte väljer att skaffa fiber för det priset vi i styrelsen får fram.
Du får även rösträtt i stämman vi ska ha till våren.

Så gå nu in på Medlemsansökan och bli medlem i Bua Fiber ekonomisk förening.

//David

Vi har bytt ut A-förening mot visma förening

Vi började med en tjänst som heter A-förening vilken är gratis för föreningar.
Detta visade sig vara struligt, många mail kom inte fram bla.
Även så fanns inte någon bokföring på A-förening, så vi kände oss tvungna att byta ut detta.

Vi kollade runt en del på bokförings/medlems register, det finns många olika & alla kostar pengar.
Visma var en av få som erbjöd köp för ett engångs belopp, dom flesta vill ha en månads betalning.
Även är Visma ett välkänt program som många företag använder sig av, så hjälp finns att få.

Vi använde oss av ett formulär som gick via A-förening, nu har vi skapat ett på egenhand som finns HÄR, vi hoppas att detta ska funka bättre än det förra.

//David